Tuesday, September 16, 2008

Perbezaan antara Yahoo Mail, Yahoo Groups dan Blog

Yahoo Mail, Yahoo Groups dan Blogyahoo mail:

- pengguna perlu sign in terlebih dahulu dan setelah memasukkan kata laluan dan emel, pengguna boleh menghantar mesej kepada pengguna lain
- mempunyai signature
- boleh digunakan untuk keperluan rasmi
- hanya boleh dimiliki oleh seorang owner sahaj
- mesej yang ditaip boleh diforwardkan kepada pengguna lain
- setiap mesej yang dihantar perlu ada subjek
- mesej boleh disimpan untuk rujukan pada masa akan datang
- jika hendak menghantar mesej, pengguna perlu klik pada compose dan masukkan alamat emel orang yang hendak dihantar mesej dan taipkan alamat emel sendiri diruangan cc sebagai simpanan

yahoo group:

- pengguna perlu sign in terlebih dahulu dalam homepage yahoo! dan pengguna akan memasuki group mereka
- pengguna boleh mengemukakan pelbagai topik dalam group masing-masing dan ahli yang lain boleh membalas topik yang dikemukakan
- perbincangan boleh dilakukan secara beramai-ramai
- pengguna boleh menjemput sesiapa sahaja untuk join group beliau
- boleh upload gambar

blog:


- untuk tontonan umum
- boleh post pelbagai maklumat terkini dengan klik pada publish post
- video boleh diletak dan dimainkan di blog
- perlu mendaftar dalam blogger sebelum membuat blog
- maklumat yang dipostkan boleh di edit atau dibuang
- ruangan komen disediakan

No comments: